דוחות אישיים והצהרת הון

דוחות אישיים:

משרדינו נותן שירותים מקצועיים למספר רב של לקוחות עצמאיים ו/או שותפויות העוסקים במגוון רחב של פעילויות עסקיות. השירותים כוללים ליווי וטיפול שותף במהלך שנת המס בכל הנוגע לרשויות המיסים כנדרש ע"פ חוק.

אנו מקפידים לשים דגש רב על תכנוני מס אופטימליים עבור לקוחותינו. כמו כן, אנו מבצעים בדיקות בדבר ניצול מלוא ההוצאות והניכויים המותרים ע"פ חוק וזאת על מנת להקטין למינימום האפשרי את חבות המס השנתית של לקוחותינו.

למשרדינו מומחיות רבה בהגשת דוחות שנתיים של עוסקים עצמאיים ו/או שותפויות למס הכנסה, תוך מתן דגש על חסכון בגובה המס וניצול כל הטבות המס המגיעים ללקוחותינו ע"פ חוקי המס בישראל.

הצהרות הון:

משרדינו מסייע בהכנתה והגשתה של הצהרת הון התקופתית הנדרשת מלקוחותינו מעת לעת על ידי רשויות המס בישראל. הכנת הצהרת ההון כוללת: עריכת הדוח, חישוב מפורט של הפרשי הון והסברי הון. זאת בהתחשב בהערכה ומדידה נאותה של הוצאות מחייה על פני השנים.

נשמח לעמוד לשירותכם